WARUNKI  KORZYSTANIA Z APLIKACJI

 

Przed rozpoczęciem używania aplikacji Seeing Assistant Magnifier, Użytkownik musi wyrazić zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków korzystania z aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na którykolwiek z poniższych warunków, powinien niezwłocznie odinstalować aplikację.

 

Informacje ogólne o Seeing Assistant Magnifier

  1. Producentem aplikacji jest Transition Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska. Użytkownikiem jest każda osoba, która pobrała i zainstalowała aplikację Seeing Assistant Magnifier na swoje urządzenie.
  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aplikacja Seeing Assistant Magnifier jest „w aktualnej postaci”, a Producent nie gwarantuje jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, kompatybilności, bezpieczeństwa i poprawności. Użytkownik korzysta z aplikacji na własne ryzyko.
  3. Użytkownik może używać aplikacji wyłącznie na swój prywatny, niekomercyjny użytek i nie wolno mu jej kopiować, reprodukować, dekompilować, dezasemblować, itp. i w żaden sposób rozpowszechniać.
  4. Użytkownik może korzystać z aplikacji wyłącznie w sposób, który nie prowadzi do naruszenia obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz każdego kraju, w którym użytkownik korzysta z aplikacji.
  5. Aplikacja Seeing Assistant Magnifier jest opracowanym w Transition Technologies S.A. produktem, którego celem jest wsparcie osób niewidomych i słabowidzących w codziennym życiu.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

Producent aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody i utracone korzyści Użytkownika aplikacji, jak również osób trzecich wynikające ze wspomnianych ograniczeń,  błędów oprogramowania lub urządzeń, wirusów, straty danych lub nieprawidłowego użytkowania samej aplikacji Seeing Assistant Magnifier.

 

Zmiany Warunków korzystania z aplikacji

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie według własnego uznania. Poprzez instalację aktualizacji aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków.

 

Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Polska wersja językowa ma moc rozstrzygającą.

 

Naruszenie niniejszych Warunków

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, licencja na używanie aplikacji Seeing Assistant Magnifier zostaje użytkownikowi cofnięta. Użytkownik powinien niezwłocznie odinstalować aplikację ze swojego urządzenia. Dalsze korzystanie z aplikacji będzie stanowić naruszenie prawa.

 

 

Ostatnio zmieniane: 3 stycznia 2014 r.