Polityka prywatności i wykorzystywania danych pochodzących od użytkownika w aplikacji  Seeing Assistant Move

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników. Gromadzone  dane w dziennikach logów są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania aplikacją. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników aplikacji. Żadne dane identyfikacyjne, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

  1. Gromadzenie danych

Wykaz informacji najczęściej przekazywanych w plikach logów jest następujący:

  • publiczny adres IP, za pośrednictwem którego został wysłany raport o błędzie,
  • model urządzenia użytkownika,
  • informacje o wersji systemu operacyjnego ww. urządzenia,
  • dane lokalizacyjne – współrzędne geograficzne,
  • informacje o błędach, jakie wystąpiły podczas używania aplikacji.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami aplikacji.

  1. Dane lokalizacyjne użytkownika

Do poprawnego działania większości funkcji Aplikacji niezbędny jest ciągły dostęp do danych lokalizacyjnych (wysoka dokładność), również, gdy aplikacja pracuje w tle lub na zablokowanym ekranie. Wynika to ze szczególnego przeznaczenia aplikacji – nawigacja dla osób niewidomych i słabowidzących.  Większość komunikatów nawigacyjnych jest przekazywanych przez syntezę mowy, a nie za pośrednictwem informacji graficznych zamieszczanych na mapach widocznych na wyświetlaczach smartfonów.

Ze względów bezpieczeństwa użytkownika oraz funkcjonalności aplikacji, musi ona w każdym momencie posiadać dostęp do precyzyjnych informacji o współrzędnych geograficznych urządzenia. Służy to głównie do przekazywania użytkownikowi informacji o jego położeniu względem innych punktów w przestrzeni: adresy, skrzyżowania ulic, przejścia przez ulicę, przystanki autobusowe, stacje kolejowe itp.

  • Wszelkie dane o lokalizacji użytkownika są zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika i na wyraźne jego polecenie.
  • Żadne dane lokalizacyjne użytkownika aplikacji nie są w sposób zautomatyzowany przekazywane do Transition Technologies S.A. – wymagana jest zgoda użytkownika (wysłanie plików z logami o błędach).

W żadnym momencie nie występuje proces ciągłego ani chwilowego śledzenia przez Aplikację położenia użytkownika na  mapach.

Ewentualne dane o współrzędnych geograficznych urządzenia wysłane w plikach z logami, w żaden sposób nie są wiązane z danymi osobowymi i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

  1. Wykorzystywanie danych:

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania aplikacją. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania systemem.

Wersja z dnia 10.03.2022 r.