Tutorial Seeing Assistant Move

Wstęp

Korzystanie z aplikacji

Pogoda

Bazy punktów

Dodawanie baz OSM

Pozyskiwanie i importowanie baz tekstowych

Wybieranie baz

Przeszukiwanie baz

Trasy

Trasy automatyczne

Trasy użytkownika

Wizualizacja tras

Nawigowanie

Gdzie jestem?

Informacje GPS

Znajdź adres

Pokaż okolicę

Najbliższe punkty z OpenStreetMap

Tryb eksploracji

Pokaż na mapie

Symuluj lokalizację

Monitorowanie

Tworzenie punktów

Zarządzanie punktami

Edycja punktów

Ulubione punkty

Nawigowanie do punktu

Komunikaty nawigacyjne

Nawigowanie po trasie

Śledzone punkty

Nawigacja zakręt po zakręcie

Blokada wygaszacza ekranu

Blokada orientacji ekranu

Wyskakujące powiadomienia

Archiwizacja danych w chmurze

Synteza mowy

Polecenia głosowe

Lista poleceń głosowych

Dzielenie się punktami

Jednostki odległości temperatury

Wsparcie użytkownika

Ograniczenia wersji LITE

Ostrzeżenia

Wstęp

Aplikacja Seeing Assistant Move jest programem do pieszej nawigacji, stworzonym specjalnie na potrzeby osób z dysfunkcją wzroku.

Seeing Assistant Move umożliwia użytkownikom zapoznanie się z ich aktualną pozycją (dokładny adres), uzyskanie informacji o bezpośredniej okolicy (Open Street Map), wstawianie własnych punktów, tworzenie tras, nawigację do wskazanego punktu lub po wybranej trasie oraz wymienianie się z innymi użytkownikami stworzonymi lokalizacjami.

Największą innowacją Seeing Assistant Move, jest możliwość wydawania aplikacji komend głosowych. Dzięki temu, o wiele szybciej, łatwiej i bezpieczniej osoba z dysfunkcją wzroku dotrze do wybranego celu.

Korzystanie z aplikacji

Aplikacja Seeing Assistant Move nie posiada wbudowanej syntezy mowy. Osoby z dysfunkcją wzroku powinny mieć włączone w urządzeniu iOS aplikacje wspierające VoiceOver lub Zoom. Wszystkie opisy gestów zamieszczone w poniższym tutorialu odnoszą się do systemu iOS z włączoną funkcją VoiceOver.

Jeśli jakikolwiek komunikat Seeing Assistant Move został niezrozumiany przez użytkownika lub zniknął z ekranu zanim użytkownik zdążył się z nim zapoznać, można go ponownie wywołać tapiąc przycisk „Powtórz komunikaty”, znajdujący się w lewym, górnym rogu ekranu.

Aplikacja w wersji pełnej pozwala na wydanie 40 poleceń rozpoznawania mowy dziennie.

Pogoda

Jednym z dodatkowych udogodnień jakie oferuje Seeing Assistant Move, jest możliwość zapoznania się z prognozą pogody dla bieżącej lokalizacji. Aby sprawdzić prognozę pogody należy u dołu ekranu tapnąć kartę „Więcej” a następnie przycisk „Pogoda”. W ten sposób użytkownik zapozna się z aktualną pogodą oraz prognozą na dwa najbliższe dni. Oprócz najwyższej i najniższej temperatury, z bieżącej prognozy, można dowiedzieć się o zapowiadanym stopniu zachmurzenia oraz sile i kierunku wiatru. Prognoza pogody jest pobierana z serwisu OpenWeatherMap

Funkcja Pogoda, do prawidłowego działania wymaga połączenia z Internetem.

Bazy punktów

Aplikacja, oprócz tworzonych przez użytkownika własnych punktów, umożliwia korzystanie z tekstowych baz lokalizacji, wygenerowanych z projektu OpenStreetMap, programu Loadstone GPS lub Google Maps.

Seeing Assistant Move domyślnie posiada kilka baz zawierających tzw. POI, czyli interesujące lokalizacje z kilku światowych stolic.

Dodawanie baz OSM

Aplikacja Move umożliwia pobranie baz punktów wybranych krajów, powstałych w projekcie OpenStreetMap. Dane do stworzenia baz zostały udostępnione przez serwis Geofabrik/Geofabrik GmbH and OpenStreetMap Contributors, licencja ODbL).

Aby pobrać bazę punktów danego kraju, należy w oknie aplikacji tapnąć znajdującą się u dołu ekranu kartę „Punkty”, następnie opcję „Lista baz danych”, a później korzystając z przycisku „Akcje” wybrać pozycję menu „Pobierz bazę danych”. Wyświetlona zostanie lista możliwych do pobrania baz danych z podziałem na kontynenty oraz kraje.

Pobieranie bazy na urządzenie rozpoczynamy tapiąc dwukrotnie na wybranej pozycji. Po zakończeniu pobierania, bazy będą dostępne w opcji „Punkty/Lista baz danych”.

Pozyskiwanie i importowanie baz tekstowych

Bazy tekstowe dla Polskiej lokalizacji można pobrać ze strony bazy tekstowe. Są to bazy zawierające punkty z projektu UMP, przygotowane dla użytkowników Loadstone.

Dostępne są również gotowe binarne bazy danych aplikacji Seeing Assistant Move do pobrania z adresu bazy Seeing Assistant Move. Aby importować bazę binarną użytkownik musi skorzystać z usługi Dropbox. Sposób dodawania binarnych baz za pomocą usługi Dropbox opisany jest w rozdziale „Dzielenie się punktami”.

Bazy tekstowe do programu Seeing Assistant Move, użytkownik może dodać na kilka sposobów:

– korzystając z aplikacji iTunes

– używając usługi Dropbox

– wczytując z załącznika w wiadomości e-mail

– pobierając bezpośrednio ze strony internetowej

Sposób pierwszy – użycie iTunes:

 1. Podłączyć urządzenie iOS do komputera.
 2. Włączyć program iTunes.
 3. Na liście urządzeń wybrać własny telefon lub tablet i zaznaczyć opcję „Programy”.
 4. Na liście aplikacji mogących przesyłać dokumenty między urządzeniem a komputerem wybrać Seeing Assistant Move.
 5. Przyciskiem „Dodaj” uruchomić kreator, który pomoże wyszukać na dysku interesującą użytkownika bazę.
 6. Na zakończenie nacisnąć przycisk „Zastosuj” aby zsynchronizować urządzenie z iTunes.
 7. Dodana baza będzie dostępna w opcji „Punkty/Lista baz danych”.

Sposób drugi – użycie Dropbox:

 1. Połączyć aplikację z usługą Dropbox, zgodnie z opisem w rozdziale „Archiwizacja danych w chmurze”.
 2. Na koncie użytkownika Dropbox umieścić w katalogu Dropbox/Aplikacje/SeeingAssistant-Move/import plik bazy tekstowej.
 3. W aplikacji Seeing Assistant Move przejść na ekran Dropbox tapiąc kartę Ustawienia i wybierając pozycję Dropbox. Następnie należy wybrać opcję „Importuj bazy tekstowe”.
 4. Na liście wyświetlonych plików zaznaczyć wgraną wcześniej bazę tekstową i użyć przycisku „Pobierz”.
 5. Baza zostanie pobrana i będzie dostępna w opcji „Punkty/Lista baz danych”.

Sposób trzeci (dotyczy plików z rozszerzeniem .zip oraz .ldb):

 1. Uruchomić program pocztowy i otworzyć wiadomość e-mail z załącznikiem będącym tekstową bazą punktów.
 2. Dwukrotnie tapnąć w załącznik znajdujący się na końcu wiadomości e-mail.
 3. Tapnąć dwukrotnie w przycisk „Wyślij” znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu.
 4. Z listy dostępnych aplikacji wybrać Seeing Assistant Move.
 5. Baza zostanie dodana do aplikacji i będzie dostępna w opcji „Punkty/Lista baz danych”.

Sposób czwarty (dotyczy plików z rozszerzeniem .zip oraz .ldb):

 1. Wejść na stronę zawierającą bazy tekstowe, np. bazy tekstowe.
 2. Tapnąć dwukrotnie w wybraną bazę.
 3. Wybrać przycisk „Otwórz w…”.
 4. Z wyświetlonej listy wybrać – Otwórz w Seeing Assistant Move.
 5. Zmienić lub zaakceptować proponowaną nazwę dodawanej bazy.
 6. Baza zostanie dodana do aplikacji i będzie dostępna w opcji „Punkty/Lista baz danych”.

Wspierane formaty tekstowych baz danych to:

– XML OSM – format pliku projektu OpenStreetMap

– LSDB – format pliku programu Loadstone

– KML – format pliku wykorzystywany w aplikacjach Google Earth, Google Maps

– KMZ – spakowany plik KML

Aplikacja umożliwia import tekstowych baz w formacie Loadstone oraz OpenStreetMap spakowanych w formacie zip.

Uwaga! Importowane bazy powinny posiadać postać pliku tekstowego.

Wybieranie baz

Aby w programie Seeing Assistant Move włączyć wybraną bazę, należy w oknie aplikacji wybrać znajdującą się u dołu ekranu kartę „Punkty” a następnie skorzystać z opcji „Lista baz danych”. Zaznaczając lub odznaczając wybrane pozycje na liście, użytkownik może je dowolnie aktywować, dezaktywować lub usuwać z aplikacji.

Dodatkowo, pod przyciskiem „Akcje”, użytkownik odnajdzie opcję umożliwiającą zmianę nazwy całej bazy punktów. Nową nazwę można wpisać przy użyciu klawiatury ekranowej, lub podyktować, korzystając z przycisku „Dyktuj”.

Przeszukiwanie baz

Aby odszukać wybraną lokalizację w aktywnej bazie, na głównym ekranie aplikacji należy tapnąć przycisk „Znajdź w bazach” a następnie podać szukaną frazę. Po wprowadzeniu szukanej frazy, użytkownik, w zależności od wyników poszukiwań, otrzyma listę znalezionych punktów lub informację, że punktów nie odnaleziono. Zamiast wpisywać nazwę poszukiwanego punktu z klawiatury ekranowej, użytkownik może ją wygodnie podyktować. W tym celu należy tapnąć przycisk „Dyktuj”, znajdujący się po prawej stronie, tuż nad klawiaturą wirtualną. W przypadku wpisania kilku wyrazów do pola wyszukiwania zwracane są wyniki zawierające oba wyrazy nie koniecznie sąsiadujące ze sobą (zasada wyszukiwania z operatorem AND). Baza przeszukiwana jest w zakresie ustalonego wcześniej promienia wyszukiwania. Odległość tę można wybrać tapiąc u dołu ekranu kartę „Ustawienia” a następnie opcję „Promień szukania”.

Trasy

Seeing Assistant Move umożliwia tworzenie dwóch rodzajów tras. Trasy automatyczne powstają na podstawie tzw. śladu. Trasy użytkownika tworzone są przez niego samego tylko i wyłącznie z punktów znajdujących się w zaimportowanych bazach oraz z lokalizacji stworzonych przez samego użytkownika.

Trasy automatyczne

Aby stworzyć trasę automatyczną, w oknie aplikacji należy uaktywnić znajdującą się u dołu ekranu kartę „Punkty” a następnie wybrać opcję „Rejestruj trasę”. Użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy nowej trasy. Domyślną nazwę stanowi aktualna data i czas. Nową nazwę można wpisać przy użyciu klawiatury ekranowej, lub podyktować, korzystając z przycisku „Dyktuj”. Po podaniu nazwy i jej potwierdzeniu przyciskiem „Gotowe” znajdującym się w prawym dolnym rogu ekranu, aplikacja zwróci komunikat o rozpoczęciu rejestrowania nowej trasy. Aby zatrzymać rejestrowanie trasy, należy tapnąć przycisk „Zakończ rejestrację trasy”, znajdujący się na karcie „Punkty” dokładnie w tym samym miejscu gdzie wcześniej zlokalizowany był przycisk „Rejestruj trasę”. Kolejne punkty nagrywanej trasy tworzone są automatycznie co określony interwał czasowy. Interwał ten można wybrać tapiąc u dołu ekranu kartę „Ustawienia” a następnie „Interwał rejestrowania”. Jeśli w trakcie rejestrowania trasy automatycznej użytkownik będzie chciał dodać do trasy konkretny punkt z bieżącej lokalizacji, wystarczy w tym momencie potrząsnąć urządzeniem.

Trasy automatyczne mogą być edytowane przez użytkownika. Można do nich również dodawać inne punkty z dowolnej bazy punktów. Edytowanie tras automatycznych oraz dodawanie punktów odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku tras użytkownika.

Uwaga! Jeśli użytkownik nie zdefiniuje w ustawieniach interwału rejestrowania, nowe punkty trasy będą tworzone automatycznie co 50 metrów.

Trasy użytkownika

Aby stworzyć trasę użytkownika należy u dołu ekranu wybrać kartę „Punkty” a następnie opcję „Lista tras”. Korzystając z przycisku „Akcje” i wybierając pozycję „Nowa trasa” można stworzyć nową trasę, do której użytkownik będzie mógł dodawać dowolne punkty.

Aby dodać punkty do trasy, wystarczy zaznaczyć jedną lub kilka z wyświetlanych na ekranie lokalizacji (wyniki wyszukiwania, punkty okolicy, Najbliższe punkty z OpenStreetMap, Ulubione punkty, Zapisane punkty), tapnąć przycisk „Akcje” i wybrać opcję „Dodaj do trasy”. Użytkownik zostanie zapytany, do której trasy chce dodać wybrane lokalizacje. Po zaznaczeniu trasy i tapnięciu przycisku „Gotowe”, punkty zostaną dodane do trasy.

Trasy użytkownika mogą być edytowane. W tym celu, na liście tras, należy zaznaczyć konkretną pozycję a następnie tapnąć przycisk „Akcje” i wybrać opcję „Edytuj trasę”. W ten sposób, użytkownik może także usuwać punkty z danej trasy, zmieniać ich kolejność na trasie oraz edytować nazwę każdej lokalizacji.

Użytkownicy aplikacji Loadstone mają możliwość importowania do programu Seeing Assistant Move stworzonych wcześniej tras, tzw. Punktów kontrolnych. Plik z punktami można importować za pośrednictwem wiadomości e-mail (załącznik) albo bezpośrednio ze strony internetowej (patrz. Pozyskiwanie i importowanie baz tekstowych). Plik tekstowy zawierający punkty kontrolne powinien posiadać rozszerzenie CKP. Po zakończonym imporcie, plik będzie wyświetlał się jako kolejna trasa użytkownika.

Wizualizacja tras

Każdą trasę, zarówno automatyczną jak i użytkownika można zwizualizować na natywnej mapie urządzenia mobilnego z systemem iOS. W tym celu, po zaznaczeniu wybranej trasy, wystarczy tapnąć dwukrotnie przycisk „Akcje” a następnie aktywować opcję „Pokaż na mapie”. Osoby widzące będą mogły zauważyć na wyświetlonej na ekranie mapie ciąg pinesek połączonych linią wyznaczającą daną trasę. Po zapoznaniu się z trasą wystarczy tapnąć znajdujący się w lewym górnym rogu przycisk „Wróć” aby mapa została zwinięta.

Seeing Assistant Move pozwala użytkownikowi zapoznać się z jego aktualnym położeniem. Umożliwia tworzenie własnych punktów, korzystanie z zaimportowanych baz, prowadzenie do wybranego punktu, nawigowanie po wcześniej utworzonych trasach oraz wymianę punktów między użytkownikami aplikacji. Dzięki Seeing Assistant Move, osoba niewidoma może „rozejrzeć się” po okolicy i dowiedzieć się jakie lokalizacje z baz danych oraz bazy OpenStreetMap znajdują się w jej bezpośrednim pobliżu. Nawet przy wyłączonym programie Seeing Assistant Move i zablokowanym ekranie, aplikacja może informować użytkownika o zbliżaniu się do jednego z jego „Ulubionych” punktów.

Gdzie jestem?

Po wybraniu na ekranie głównym przycisku „Gdzie jestem?”, użytkownik zostanie poinformowany o swojej lokalizacji. Pozna dokładny adres w którym się aktualnie znajduje, zawierający nazwę i numer ulicy, kod pocztowy, nazwę miasta i kraju. Informacje te pobierane są z Internetu i w terenach mniej zurbanizowanych, czasem mogą być niekompletne, np. sama nazwa miejscowości lub kod pocztowy.

Funkcja „Gdzie Jestem?”, do prawidłowego działania wymaga połączenia z Internetem.

Informacje GPS

Wybierając z ekranu głównego przycisk „Informacje GPS”, użytkownik będzie mógł poznać jakość sygnału GPS, kierunek w którym zmierza, prędkość przemieszczania się oraz wysokość na jakiej aktualnie się znajduje względem poziomu morza. Dokładność GPS rzędu 10m, oznacza bardzo dobrą jakość sygnału.

Znajdź adres

Seeing Assistant Move nie musi korzystać tylko i wyłącznie z importowanych baz punktów. Użytkownik ma także możliwość wyszukiwania docelowego adresu, do którego zostanie poprowadzony przez aplikację.

Aby wskazać wybrany adres należy na ekranie głównym programu tapnąć przycisk „Znajdź adres”. W pole edycyjne użytkownik wpisuje poszukiwany adres a następnie tapie znajdujący się w prawym dolnym rogu ekranu przycisk „Gotowe”. Adres lokalizacji można wpisać ręcznie przy użyciu klawiatury ekranowej lub podyktować, korzystając z przycisku „Dyktuj”. Jeśli lokalizacja zostanie odnaleziona, pojawi się możliwość edytowania nazwy danego punktu, zapisania, śledzenia lub jednoczesnego zapisania i śledzenia odnalezionego punktu.

Funkcja „Znajdź adres” wymaga połączenia z Internetem.

Pokaż okolicę

Znajdujący się na ekranie głównym przycisk „Pokaż okolicę” umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z punktami występującymi w bezpośrednim pobliżu jego bieżącej lokalizacji. Nad listą najbliższych punktów znajduje się przycisk „Odśwież”, którym można uaktualnić wyświetlane informacje.

Okolica użytkownika przeszukiwana jest w zakresie ustalonego wcześniej promienia wyszukiwania. Odległość tę można wybrać tapiąc u dołu ekranu kartę „Ustawienia” a następnie opcję „Promień okolicy”. Opcja „Pokaż okolicę” korzysta z aktywnych baz danych użytkownika i nie wymaga połączenia z Internetem.

Najbliższe punkty z OpenStreetMap

Znajdujący się na ekranie głównym przycisk „Najbliższe punkty z OpenStreetMap” umożliwia użytkownikowi zapoznanie się z punktami z serwisu OpenStreetMap występującymi w bezpośrednim pobliżu jego bieżącej lokalizacji. Nad listą punktów znajduje się przycisk „Odśwież”, którym można uaktualnić wyświetlane informacje. Okolica użytkownika przeszukiwana jest w promieniu od 1 do 1,4 kilometra.

Funkcja „Najbliższe punkty z OpenStreetMap” wymaga połączenia z Internetem.

Tryb eksploracji

Będąc na liście punktów okolicy, użytkownik może przejść do trybu eksploracji. Aby tego dokonać, wystarczy potrząsnąć urządzeniem. Trzymając telefon w pozycji horyzontalnej i obracając się dookoła własnej osi, użytkownik będzie informowany jaki punkt znajduje się najbliżej niego, w kierunku wskazywanym przez urządzenie. Seeing Assistant Move, korzystając z kompasu, dokładnie poinformuje w którą stronę świata należy zmierzać oraz doprecyzuje tę informację odnosząc się do tarczy zegarowej. Aby opuścić tryb eksploracji, wystarczy ponownie potrząsnąć urządzeniem. Tryb eksploracji Można także włączyć lub wyłączyć korzystając z przycisku „Akcje” i wybierając opcję „Eksploracja tak” lub „Eksploracja nie”.

Tryb eksploracji wskazuje punkty w zakresie ustalonego wcześniej promienia wyszukiwania. Odległość tę można wybrać tapiąc u dołu ekranu kartę „Ustawienia” a następnie opcję „Promień okolicy”.

Pokaż na mapie

Oprócz trybu eksploracji działającego w oparciu o punkty zapisane w bazie i opcji „Najbliższe punkty z OpenStreetMap”, Seeing Assistant Move udostępnia możliwość zapoznania się z okolicą wybranej lokalizacji na wirtualnych mapach. Aby włączyć obraz mapy wystarczy w dowolnym miejscu aplikacji zaznaczyć wybrany punkt a następnie tapnąć przycisk „Akcje” i wybrać opcję „Pokaż na mapie”. Przesuwając palcem po ekranie urządzenia użytkownik będzie informowany co znajduje się w bezpośredniej okolicy wybranego punktu. Korzystając z podpowiedzi VoiceOver można śledzić przebieg ulic oraz przeglądać ważne miejsca w okolicy. Przy włączonym VoiceOver użytkownik przesuwa mapę trzema palcami w dowolnym kierunku a wielkość eksplorowanego obszaru regulować na wirtualnym pokrętle używając pozycji zoom.

Funkcja „Pokaż na mapie” wymaga połączenia z Internetem.

Symuluj lokalizację

Seeing Assistant Move udostępnia unikatową możliwość symulowania własnej lokalizacji. Korzystając z tej funkcji użytkownik jest w stanie zapoznać się z bezpośrednią okolicą dowolnie wskazanego miejsca. Po zasymulowaniu konkretnej lokalizacji można dodatkowo korzystać z opcji Pokaż okolicę, Najbliższe punkty z OpenStreetMap czy Pokaż na Mapie a uzyskane wyniki będą odnosiły się do wskazanego przez użytkownika miejsca. Funkcja umożliwiająca symulowanie lokalizacji dostępna jest na wszystkich listach wyświetlających lokalizację a także przy wyniku wyszukiwania adresu.

Aby włączyć symulowanie lokalizacji, na wybranej liście należy zaznaczyć dowolną pozycję, tapnąć przycisk „Akcje” a następnie aktywować przycisk „Symuluj lokalizację”. W przypadku wyszukiwania konkretnego adresu, po jego odnalezieniu wystarczy tapnąć wyświetlony na ekranie przycisk „Symuluj lokalizację”.

Aby zatrzymać symulowanie lokalizacji, na dowolnej liście lokalizacji należy tapnąć przycisk „Akcje” a następnie aktywować przycisk „Zatrzymaj symulację lokalizacji”. Dodatkowo, użytkownik może wstrzymać symulowanie lokalizacji korzystając z funkcji Poleceń Głosowych.

Zmiana symulowanej lokalizacji nie wymaga wyłączenia wcześniejszej symulacji.

Monitorowanie

Monitorowanie jest opcją, po włączeniu której, użytkownik Seeing Assistant Move informowany będzie w sposób automatyczny o mijanych lokalizacjach.

Aby włączyć Monitorowanie wystarczy na ekranie głównym aplikacji, w lewym górnym rogu tapnąć przycisk „Monitorowanie”. Informowanie o mijanych punktach zatrzymujemy ponownie naciskając przycisk „Monitorowanie”.

Parametry takie jak rodzaj oznajmianych lokalizacji, częstotliwość komunikatów, odległość od mijanych punktów można indywidualnie ustalić w Ustawieniach programu w zakładce Monitorowanie.

Tworzenie punktów

Jeśli użytkownik znajduje się w miejscu, do którego będzie chciał w przyszłości nawigować, Seeing Assistant Move umożliwia zapisanie tej lokalizacji. Aby tego dokonać, wystarczy na ekranie głównym tapnąć przycisk „Zapisz bieżącą pozycję”. W polu edycyjnym należy podać nazwę nowo tworzonego punktu. Nazwę lokalizacji można wpisać ręcznie przy użyciu klawiatury ekranowej lub podyktować, korzystając z przycisku „Dyktuj”. Domyślnie, Seeing Assistant Move w polu edycyjnym umieszcza pobrane z Internetu dane adresowe bieżącej lokalizacji użytkownika. Przy zapisywaniu nowej lokalizacji, pod uwagę brane są współrzędne z chwili, w której użytkownik uaktywnił przycisk „Zapisz bieżącą pozycję”.

Wszystkie lokalizacje tworzone przez użytkownika zapisywane są w osobnej bazie o nazwie privatedb.sql, którą można archiwizować w usłudze Dropbox.

Uwaga! Automatyczne pobranie nazwy bieżącej lokalizacji wymaga połączenia z Internetem.

Zarządzanie punktami

Wszystkie lokalizacje, zarówno te stworzone przez użytkownika jak i pochodzące z innych źródeł można zapisywać w osobnych bazach, np. hotele, przystanki, restauracje itp. W tym celu, po zaznaczeniu na jednej z wyświetlonych list wybranego punktu i tapnięciu przycisku „Akcje”, użytkownik wybiera opcję „Dodaj do bazy danych”. Jeśli wskazana lokalizacja ma stanowić pierwszy punkt nowopowstającej bazy, w kolejnym kroku użytkownik wybiera opcję „Nowa baza danych” a następnie podaje nazwę nowej bazy.

W ten sposób mogą zostać pogrupowane tematycznie bazy lokalizacji, efektywnie wykorzystywane później przez opcję „Monitorowanie”.

Edycja punktów

Punkty, zarówno te stworzone przez użytkownika jak i te znajdujące się w bazach programu można edytować. W tym celu należy, po zaznaczeniu na wybranej liście punktów (Pokaż Okolicę, Znajdź w Bazach, Ulubione Punkty, Zapisane Punkty) dowolnej lokalizacji, korzystając z przycisku „Akcje” należy wybrać opcję „Edytuj punkt”.

Edycji nazwy punktu można dokonać przy użyciu klawiatury ekranowej lub dyktowania, korzystając z przycisku „Dyktuj”.

Przyciskiem „Dopasuj najbliższy adres” można odświeżyć informacje adresowe przypisane do danych współrzędnych geograficznych. Analogicznie, będąc we wskazanej lokalizacji, przyciskiem „Aktualizuj współrzędne” użytkownik może uaktualnić wcześniejsze, błędne lub mniej precyzyjne informacje. Oczywiście ręczna edycja współrzędnych geograficznych także jest możliwa.

Ulubione punkty

Punkty, zarówno te tworzone przez użytkownika jak i znajdujące się w bazach można dodawać do listy Ulubionych punktów. Dzięki temu, użytkownik chcąc szybko rozpocząć nawigację do którejś z najczęściej wykorzystywanych lokalizacji, może ją łatwo odnaleźć w Ulubionych punktach. Do listy Ulubionych punktów można dotrzeć wybierając u dołu ekranu kartę „Punkty” a następnie przycisk „Ulubione punkty”.

Aby dodać jakąś lokalizację do Ulubionych punktów, wystarczy na liście wyszukanych punktów, Zapisanych punktów, liście lokalizacji z okolicy użytkownika lub punktów z bazy OpenStreetMap zaznaczyć dowolny punkt, tapnąć przycisk „Akcje” i wybrać opcję „Dodaj do ulubionych”.

Nawigowanie do punktu

Seeing Assistant Move może prowadzić użytkownika do wyznaczonego punktu. Podczas nawigacji program będzie informował o kierunku i odległości od wybranej lokalizacji.

Aby włączyć prowadzenie do konkretnego punktu, użytkownik powinien wskazać aplikacji miejsce docelowe. Na dowolnej liście wyświetlanych lokalizacji (wyniki wyszukiwania, punkty okolicy, Ulubione punkty, Zapisane punkty lub Najbliższe punkty z bazy OpenStreetMap), należy zaznaczyć wybraną lokalizację a następnie tapnąć przycisk „Akcje” i wybrać opcję „Dodaj do śledzenia”. W tym momencie rozpocznie się nawigowanie do danego punktu.

Po rozpoczęciu nawigowania, aplikacja dodatkowo umożliwia dyskretne śledzenie kierunku do najbliższego, aktywnego punktu. Po wybraniu na ekranie głównym przycisku „Śledzone punkty”, użytkownik będzie otrzymywał dyskretne sygnały wibracyjne w momencie gdy urządzenie ułożone w pozycji horyzontalnej, krawędzią na której znajduje się przycisk zasilania i blokady ekranu będzie wskazywać aktualnie śledzony punkt.

Komunikaty nawigacyjne

Aplikacja Seeing Assistant Move może automatycznie informować użytkownika o jego położeniu względem śledzonego punktu. Po dodaniu wybranego punktu lub trasy do śledzenia, komunikaty automatyczne pojawiają się zgodnie z wybranymi ustawieniami, albo w odstępach czasowych albo w odstępach wyznaczanych odległością przebytą przez użytkownika. Domyślnie aktywna jest opcja oznajmiania w odstępach czasowych.

Aby ustawić wybrany sposób oznajmiania, należy u dołu ekranu tapnąć kartę „Ustawienia” a następnie opcję „Dystans komunikatów” lub „Interwał komunikatów”. Każda z opcji pozwala wybrać predefiniowaną wartość określającą czas lub dystans po jakim ma zostać wygłoszony kolejny komunikat.

W tej samej lokalizacji znajduje się opcja „Promień alarmu”, która umożliwia ustawienie odległości w jakiej aplikacja Seeing Assistant Move będzie informowała użytkownika o zbliżaniu się do śledzonego celu.

Podobnie umieszczona została opcja „Oznajmianie kierunków”, umożliwiająca wybór sposobów oznajmiania kierunków zarówno w ruchu jak i w sytuacji gdy użytkownik pozostaje w miejscu.

Jeśli użytkownik chciałby poznać swoje aktualne położenie względem punktu, do którego nawiguje, naciśnięcie w dowolnym momencie znajdującego się u góry ekranu przycisku „Wymuś komunikat” spowoduje pojawienie się informacji o odległości i kierunku do śledzonego punktu.

Znajdującym się w lewym górnym rogu ekranu przyciskiem „”Powtórz komunikaty”, użytkownik w dowolnym momencie może wymusić ponowne odtworzenie ostatnich informacji.

Seeing Assistant Move posiada dodatkowe opcje oznajmiania. W Ustawieniach, pod pozycją „Sposoby informowania”, użytkownik może włączyć powiadamianie za pomocą dodatkowego dźwięku, wibracji, zaznaczyć wszystkie opcje jednocześnie lub całkowicie wyłączyć powiadamianie.

Nawigowanie po trasie

Seeing Assistant Move może prowadzić użytkownika po wybranej trasie. Podczas nawigacji program będzie informował o kierunku i odległości od najbliższego punktu trasy.

Aby włączyć prowadzenie po konkretnej trasie, użytkownik powinien wskazać aplikacji interesującą go trasę.

Po tapnięciu znajdującej się u dołu ekranu karty „Punkty” i wybraniu opcji „Lista Tras”, wyświetlone zostaną dostępne w aplikacji trasy. Wystarczy zaznaczyć konkretną trasę i tapnąć przycisk „Śledź trasę”. W tym momencie rozpocznie się nawigowanie po danej trasie. Trasa rejestrowana automatycznie jest domyślnie dodawana do śledzenia w odwrotnej kolejności niż ta, w której została ona zarejestrowana. Umożliwia to natychmiastowy powrót do miejsca z którego rozpoczęto rejestrowanie trasy.

Śledzone punkty

W każdym momencie użytkownik może zatrzymać nawigowanie lub sprawdzić, które punkty są śledzone przez aplikację Seeing Assistant Move. W tym celu należy na ekranie głównym tapnąć przycisk „Śledzone punkty”. Na ekranie pojawi się lista śledzonych punktów. Po zaznaczeniu wybranej pozycji i tapnięciu przycisku „Akcje”, można ją usunąć ze śledzonych lub przemieścić na liście, decydując, w jakiej kolejności punkty mają być oznajmiane. Jeśli zaznaczona zostanie trasa, przyciskiem „Odwróć kolejność”, użytkownik może zmienić kierunek nawigowania po śledzonej trasie.

Aby całkowicie zatrzymać nawigowanie, należy skorzystać z przycisku „Zakończ śledzenie”.

Seeing Assistant Move umożliwia użytkownikom korzystanie również z klasycznej nawigacji zakręt po zakręcie. Realizuje tę opcję korzystając z map udostępnianych przez firmy Apple oraz Google. Mapy firmy Apple dostępne są na każdym urządzeniu mobilnym z systemem iOS. Użytkownik chcący korzystać z map Google powinien w AppStore odnaleźć i zainstalować w swoim urządzeniu aplikację Google Maps.

Aby skorzystać z nawigacji zakręt po zakręcie wystarczy na wyświetlonej liście lokalizacji (punkty okolicy, najbliższe punkty z OpenStreetMap, Ulubione czy też Zapisane punkty) zaznaczyć wybrany punkt i tapiąc przycisk „Akcje” wybrać opcję „Wyznacz Trasę”. W tym momencie program zapyta użytkownika, z których map chce skorzystać. Wybierając mapy Apple, użytkownik będzie otrzymywał komunikaty głosem wbudowanej syntezy mowy. Decydując się na Mapy Google, będzie słyszał komunikaty nagrane wcześniej przez lektora. W obu przypadkach początkowo wyświetlone zostaną propozycje różnych tras umożliwiających dotarcie do celu. Po wybraniu drogi interesującej użytkownika, należy rozpocząć nawigowanie. W przypadku map Apple uzyskujemy to poprzez tapnięcie przycisku „Początek” znajdującego się w prawym górnym rogu ekranu. Po wybraniu map Google, należy skorzystać z przycisku „Nawiguj”, zlokalizowanego w prawym dolnym rogu ekranu.

Nawigację zatrzymujemy w przypadku map Apple tapiąc przycisk „Koniec” w lewym górnym rogu ekranu. W mapach Google dokonujemy tego tapiąc przycisk „Wstecz” w lewym dolnym rogu ekranu.

Nawigacja zakręt po zakręcie została domyślnie skonfigurowana w taki sposób, iż wskazując trasę do 2 km, wyświetla wskazówki w tzw. trybie pieszym. Jeśli proponowane trasy są dłuższe, nawigacja domyślnie prowadzi w tzw. trybie samochodowym. Różnica między oboma trybami polega głównie na tym, że program prowadząc użytkownika w trybie pieszym nie zwraca uwagi na zasady ruchu drogowego (ulice jednokierunkowe, zakazy skrętu itp.). Bardzo często trasy prezentowane w trybie pieszym są znacznie krótsze od tras proponowanych kierowcom.

Blokada wygaszacza ekranu

Standardowo, użytkownicy urządzeń iOS posiadają włączoną opcję wygaszacza ekranu, która po określonym czasie blokuje wyświetlacz. Seeing Assistant Move umożliwia wyłączenie tej blokady z poziomu samej aplikacji. Dzięki temu, użytkownik nie będzie zmuszony do regularnego odblokowywania ekranu.

Aby włączyć lub wyłączyć blokadę wyświetlacza, należy u dołu ekranu tapnąć kartę „Ustawienia” a następnie skorzystać z przełącznika „Autoblokada”.

Blokada orientacji ekranu

Aplikacja Seeing Assistant Move pozwala również, na niezależne od ustawień systemowych, zablokowanie orientacji wyświetlanego obrazu. Aby włączyć lub wyłączyć blokadę orientacji, należy u dołu ekranu tapnąć kartę „Ustawienia” a następnie skorzystać z przełącznika „Blokada obrotu”.

Wyskakujące powiadomienia

Seeing Assistant Move posiada unikatową opcję, która umożliwia informowanie użytkownika o zbliżaniu się do danej lokalizacji, nawet w sytuacji gdy sama aplikacja jest zminimalizowana. Oznajmiane w ten sposób są wszystkie lokalizacje dodane do listy „Ulubione punkty”.

Aby Seeing Assistant Move mógł informować użytkownika o zbliżaniu się do Ulubionych należy u dołu ekranu tapnąć kartę „Ustawienia” a następnie przełącznik „Ulubione punkty”. Przełącznik powinien ustawiony być na „Tak”. Przy takim ustawieniu, gdy użytkownik znajdzie się w odległości 150 metrów od jednego z ulubionych punktów, otrzyma wyskakujące powiadomienie, które także będzie widoczne w Centrum powiadomień.

Aby wyskakujące powiadomienia działały prawidłowo, dodatkowo, w samym urządzeniu muszą być włączone Usługi lokalizacji. Można to zrobić w systemie iOS wchodząc w Ustawienia, Prywatność a następnie Usługi lokalizacji. Po włączeniu Usług lokalizacji, należy się upewnić, czy znajdująca się na liście aplikacja Seeing Assistant Move jest włączona.

Uwaga! Opcja monitorowania Ulubionych Punktów działa na urządzeniach iPhone 4 lub nowszych.

Archiwizacja danych w chmurze

Seeing Assistant Move umożliwia przechowywanie tworzonych i zbieranych przez użytkownika punktów i tras w wirtualnej chmurze. Utrata telefonu lub konieczność przywrócenia ustawień fabrycznych, nie jest jednoznaczna z utratą wszystkich danych. Aby użytkownik mógł włączyć archiwizację danych, musi posiadać konto w usłudze Dropbox.

Archiwizację włącza się tapiąc u dołu ekranu kartę „Ustawienia” a następnie opcję „Dropbox”. W pierwszym kroku należy połączyć aplikację Seeing Assistant Move z usługą Dropbox. W tym celu użytkownik tapie w przycisk „Połącz się z Dropboxem”. Jeśli użytkownik posiada konto w usłudze, wystarczy w następnym oknie tapnąć przycisk „Zezwól”. Po połączeniu z usługą, w katalogu Dropbox/Aplikacje utworzony zostanie folder „SeeingAssistant-Move” a na ekranie uaktywnią się trzy przyciski: „Pobierz bazy i trasy”, „Importuj bazy tekstowe” oraz „Archiwizuj dane”. Aby zarchiwizować dane należy tapnąć przycisk „Archiwizuj dane”. Podwójnym tapnięciem użytkownik zaznacza wybrane do archiwizacji bazy i trasy a następnie aktywuje przycisk „Archiwizuj dane” znajdujący się na lewo od przycisku „Akcja”. W celu archiwizacji całej zawartości baz i tras, można od razu tapnąć przycisk „Akcje” i wybrać opcję „Zaznacz wszystko”. Tapiąc następnie „Archiwizuj dane” użytkownik zapisze w chmurze wszystkie zgromadzone dane.

Jeśli użytkownik, z różnych przyczyn, utraci jakiekolwiek dane w programie Seeing Assistant Move, może je bardzo łatwo odzyskać tapiąc przycisk „Pobierz bazy i trasy” w menu Dropbox. W nowo otwartym oknie należy zaznaczyć interesujące użytkownika trasy lub bazy. W celu przywrócenia całej utraconej zawartości, można od razu tapnąć przycisk „Akcje” i wybrać opcję „Zaznacz wszystko”. Tapiąc „Pobierz”, użytkownik przywróci utracone dane.

Uwaga! W przypadku używania aplikacji Dropbox w języku angielskim po połączeniu z Dropboxem katalog aplikacji zostanie utworzony w katalogu Dropbox/Apps.

Synteza mowy

Aktualnie Seeing Assistant Move, zainstalowany w systemie iOS w wersji co najmniej 7.0, posiada funkcję umożliwiającą wykorzystywanie Systemowej syntezy mowy. Dla użytkownika oznacza to możliwość użytkowania Seeing Assistant Move przy zminimalizowanej aplikacji, podczas rozmowy telefonicznej, w trakcie słuchania muzyki lub książki a także przy zablokowanym ekranie.

Dodatkową syntezę mowy można włączyć na karcie „Ustawienia”, tapnięciem przestawiając przełącznik „Synteza mowy” na pozycję Włączony. Suwakiem „Głośność syntezy” użytkownik reguluje poziom głośności komunikatów. Opcję syntezy mowy można także włączać i wyłączać korzystając z funkcji poleceń głosowych.

Polecenia głosowe

Polecenia Głosowe są funkcją, która sprawia, że Seeing Assistant Move jest jedyną tego typu aplikacją nawigacyjną na rynku. Większość działań w programie Seeing Assistant Move można przeprowadzić wydając krótkie polecenia głosowe. Użytkownik sprawdzi w ten sposób pogodę, wyszuka konkretny punkt w bazie czy też zapozna się z okolicznymi lokalizacjami. Wszystkie komendy głosowe zostały oparte o nazwy przycisków lub opcji, pod którymi występują w interfejsie aplikacji. Przykładowo, aby odnaleźć jakiś punkt w bazie, wystarczy tapnąć znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu przycisk „Polecenia głosowe” i po sygnale dźwiękowym wypowiedzieć np. „Znajdź bankomat”. Jeśli w bazie użytkownika znajdowały się lokalizacje, w których nazwie było słowo bankomat, zostaną one wyświetlone na ekranie urządzenia. Analogicznie, po wypowiedzeniu „Ulubione punkty”, wyświetlone zostaną wszystkie lokalizacje, dodane przez użytkownika do „Ulubionych punktów”. Mówiąc „Pogoda”, użytkownik zapozna się z aktualną pogodą i jej prognozą na najbliższe dni. Wypowiedzenie „Zapisz punkt” umożliwi błyskawiczne zapisanie bieżącej lokalizacji użytkownika. Aby z dowolnego miejsca aplikacji powrócić do ekranu głównego wystarczy wymówić komendę „Ekran główny” by momentalnie trafić na pierwszy ekran aplikacji.

Polecenia głosowe do prawidłowego działania wymagają połączenia z Internetem.

Lista poleceń głosowych

Aby zapoznać się z całą listą poleceń głosowych, wystarczy na ekranie głównym aplikacji tapnąć kartę „Więcej” potem przycisk „Pomoc” a następnie „Lista poleceń głosowych”. Oczywiście, użytkownik może także tapnąć przycisk „Polecenia głosowe” i wymówić komendę „Lista poleceń głosowych”. Wszystkie komendy na liście zostały podzielone na funkcjonalne grupy, po których użytkownik może się łatwo i szybko przemieszczać, wykorzystując strukturę nagłówków.

Dzielenie się punktami

Seeing Assistant Move umożliwia użytkownikom dzielenie i wymienianie się punktami. Dotyczy to zarówno pojedynczych punktów tworzonych przez użytkowników jak i całych tras i baz.

Aby podzielić się danym punktem z innym użytkownikiem Seeing Assistant Move należy u dołu ekranu tapnąć kartę „Punkty” a następnie przycisk „Zapisane punkty”. Po zaznaczeniu na liście wybranej lokalizacji należy tapnąć przycisk „Akcje” i wybrać opcję „Wyślij przez e-mail”. Automatycznie otwarta zostanie nowa wiadomość pocztowa. E-mail posiada wypełnione pola temat, treść oraz załącznik. W pole adresowe „Do”, należy jedynie wpisać adres poczty elektronicznej osoby, która otrzyma nową lokalizację. Adresat wiadomości powinien otworzyć ją na swoim telefonie, w którym posiada zainstalowaną aplikację Seeing Assistant Move. Bezpośrednio pod oknem otwartej wiadomości znajduje się przycisk, którego nazwę stanowi nazwa załącznika. Plik z lokalizacją można zapisać na dwa sposoby.

Pierwszy polega na otwarciu załącznika poprzez podwójne tapnięcie. Następnie należy tapnąć przycisk „Czynność” znajdujący się w prawym górnym rogu okna. Użytkownik zostanie poproszony o wybór aplikacji, w której dany plik ma zostać otwarty. Należy tapnąć w przycisk „Otwórz w Seeing Assistant Move”. Plik zostanie automatycznie zapisany w programie SeeingAssistant-Move.

Drugi sposób pomija otwieranie samego pliku. Na załączniku pod wiadomością wystarczy tapnąć dwukrotnie i przytrzymać palec aby wyświetliło się okno z wyborem aplikacji do otwarcia pliku. Po wybraniu przycisku „Otwórz w Seeing Assistant Move”. Plik zostanie automatycznie zapisany w programie Seeing Assistant Move.

Jeśli użytkownik chciałby udostępnić którąś z własnych baz punktów lub stworzoną przez siebie trasę innej osobie, wystarczy aby z poziomu własnego komputera skopiował wybrane pliki z katalogu Dropbox/Aplikacje/SeeingAssistant-Move i wysłał je do wybranego użytkownika. Bazy punktów znajdują się w folderze database a trasy w katalogu route.

Osoba, która otrzymała nową bazę od innego użytkownika, analogicznie, powinna umieścić ją w odpowiednim folderze Dropbox na swoim komputerze a następnie pobrać z poziomu aplikacji Seeing Assistant Move. Ze względów bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do automatycznego nadpisania własnych baz użytkownika, zaleca się zmianę nazwy otrzymanej bazy na taką, która jeszcze nie występuje w programie Seeing Assistant Move.

Możliwość dzielenia się punktami wymaga połączenia z Internetem.

Jednostki odległości i temperatury

Ustawiając jednostki odległości użytkownik może wybrać jednostki metryczne lub imperialne. Zmiany można dokonać tapiąc u dołu ekranu kartę „Ustawienia” a następnie opcję „Jednostki odległości”. W przypadku jednostek metrycznych odległość jest przedstawiana w metrach i kilometrach, a w przypadku jednostek imperialnych w jardach i milach.

Aby ustawić jednostki temperatury na stopnie Celsjusza lub Farenheita w Ustawieniach należy skorzystać z opcji „Jednostki temperatury”.

Wsparcie użytkownika

Aplikacja Seeing Assistant Move posiada bardzo mocno rozbudowane wsparcie użytkownika. Aby z niego skorzystać, wystarczy na ekranie głównym tapnąć kartę „Więcej” a następnie przycisk „Pomoc”. W tym miejscu użytkownik obok spisu dostępnych poleceń głosowych znajdzie trzy opcje.

 1. „Sugestie” – Przy pomocy tego przycisku, w przypadku występowania jakichkolwiek problemów, użytkownik może nawiązać bezpośredni kontakt ze wsparciem technicznym. Dodatkowo, szybko i łatwo, przekaże programistom Seeing Assistant Move własne uwagi i sugestie, które mogą usprawnić działanie aplikacji. Wszystkie pomysły publikowane są w bazie wiedzy. Każdy użytkownik może komentować i oceniać poszczególne sugestie. Dzięki temu, programiści Seeing Assistant Move będą wiedzieć, które elementy powinny zostać poprawione lub wdrożone w pierwszej kolejności.
 2. „Wyślij Log” – Ten przycisk umożliwia jednorazowe wysłanie do programistów aplikacji zapisu działania programu Seeing Assistant Move. Dzięki temu wsparcie techniczne będzie miało dostęp do zapisu działania programu co pomoże rozwiązać problem na jaki napotkał użytkownik a także pomoże usunąć ewentualne błędy wykryte w działaniu aplikacji. Pliki logów wysyłane są za pomocą wiadomości e-mail z domyślnego konta użytkownika.
 3. „Tutorial” – Przycisk umożliwia wyświetlenie w telefonie aktualnego tutoriala programu. Po tutorialu można poruszać się wykorzystując strukturę nagłówków.

Ograniczenia wersji LITE

Wersja LITE aplikacji Seeing Assistant Move posiada szereg ograniczeń. Należą do nich:

 • Brak wsparcia archiwizacji oraz importu baz i tras z Dropbox,
 • Brak wsparcia dla plików z rozszerzeniami zip, ldb oraz ckp,
 • Brak możliwości importowania punktów kontrolnych z Loadstone,
 • Możliwość korzystania tylko z jednej bazy punktów,
 • Możliwość stworzenia tylko jednej własnej trasy,
 • Możliwość stworzenia tylko pięciu własnych punktów,
 • Możliwość dodania tylko pięciu punktów do listy Ulubionych,
 • Możliwość korzystania z funkcji Monitorowania jedynie przez 10 minut dziennie,
 • Możliwość wydania tylko 20 poleceń głosowych w ciągu jednego dnia;

Ostrzeżenia

Przy użytkowaniu aplikacji Seeing Assistant Move należy pamiętać, że program do swego działania wykorzystuje informacje pozyskane z systemu GPS, usług lokalizacji Apple, punktów serwisu OpenStreetMap oraz baz importowanych przez użytkownika. Sam system GPS obarczony jest błędem w dokładności rzędu 15 metrów. Seeing Assistant Move pomaga użytkownikowi jedynie wygodnie korzystać zarówno ze wskazań GPS, danych z usług lokalizacji Apple, punktów OpenStreetMap oraz z dodanych baz. Informacje dostarczane przez Seeing Assistant Move należy traktować ostrożnie, pamiętając o powyższych ograniczeniach. Producent aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie poniesione szkody, wynikające ze wspomnianych ograniczeń lub nieprawidłowego użytkowania samej aplikacji Seeing Assistant Move.