Polski Związek Niewidomych zaangażował się we współpracę z firmą Transition Technologies S.A. przy tworzeniu zestawu aplikacji SeeingAssistant wspomagających osoby z dysfunkcją wzroku. Na podstawie naszych dotychczasowych doświadczeń we współpracy z firmami komercyjnymi możemy stwierdzić, że Transition Technologies S.A. w czasie współpracy wykazała się wysoce profesjonalną postawą i spełniła wymagania, które narzucił PZN.

 

Pracownicy oraz osoby stowarzyszone w PZN otrzymały do testów dwie aplikacje – SeeingAssistant-Move, służący do nawigacji pieszej, oraz SeeingAssistant-Home, wspomagający użytkownika w codziennych czynnościach domowych. Obie aplikacje zyskały nasze uznanie, oferując przyjazny interfejs, potrzebne i stworzone na miarę potrzeb funkcjonalności, obsługę zarówno z poziomu interfejsu jak i głosową. Transition Technologies S.A. w czasie współpracy była otwarta na nasze uwagi i zapotrzebowanie. Podsumowując etap produkcji i testów, w którym braliśmy udział, uważamy, że aplikacje te są wysokiej jakości produktami dostosowanymi do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku.

 

Aplikacje SeeingAssistant są doskonałym przykładem dopasowania urządzeń i nowoczesnych technologii do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Rekomendujemy użycie aplikacji SeeingAssistant-Move oraz SeeingAssistant-Home wszystkim użytkownikom telefonów iPhone. Aplikacje te wpisują się w misję PZN, czyli wspomaganie osób niewidomych i niedowidzących w osiągnięciu samodzielności i aktywności życiowej a także realizowaniu potrzeb społecznych i zawodowych.

 

Biorąc powyższe aspekty pod uwagę Polski Związek Niewidomych udziela rekomendacji produktom SeeingAssistant-Move oraz SeeingAssistant-Home stworzonym przez firmę Transition Technologies S.A.

 

Dyrektor Polskiego Związku Niewidomych
mgr Malgorzata PacholecLink:
Skan rekomendacji PZN