W dniu 21.06.2011 Transition Technologies S.A. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości podpisały umowę o dofinansowanie projektu „SeeingAssistant- aplikacja wspomagająca osoby niewidome”.

Projekt został zrealizowany w ramach działania 1.4 POIG w latach 2011-2013.