WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Przed rozpoczęciem używania aplikacji Seeing Assistant Move, Użytkownik musi wyrazić zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków korzystania z aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na którykolwiek z poniższych warunków, powinien niezwłocznie odinstalować aplikację.

 

Informacje ogólne o Seeing Assistant Move

 1. Producentem aplikacji jest Transition Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska. Użytkownikiem jest każda osoba, która pobrała i zainstalowała aplikację Seeing Assistant Move na swoje urządzenie.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aplikacja Seeing Assistant Move jest „w aktualnej postaci”, a Producent nie gwarantuje jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, kompatybilności, bezpieczeństwa i poprawności. Użytkownik korzysta z aplikacji na własne ryzyko.
 3. Użytkownik może używać aplikacji wyłącznie na swój prywatny, niekomercyjny użytek i nie wolno mu jej kopiować, reprodukować, dekompilować, dezasemblować, itp. i w żaden sposób rozpowszechniać.
 4. Użytkownik może korzystać z aplikacji wyłącznie w sposób, który nie prowadzi do naruszenia obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz każdego kraju, w którym użytkownik korzysta z aplikacji.
 5. Aplikacja Seeing Assistant Move ma na celu pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym w pieszym poruszaniu się lub zorientowania się o swoim położeniu podczas podróży środkami lokomocji. Nie powinna być stosowana do nawigacji samochodowej, jako element systemu monitorowania, itp.

Informacje i zastrzeżenia dotyczące GPS i transmisji danych

 1. Przy użytkowaniu aplikacji Seeing Assistant Move należy pamiętać, że program do swego działania wykorzystuje informacje pozyskane z systemu GPS,  wbudowanego kompasu, usług lokalizacji Apple, baz importowanych przez użytkownika oraz systemów zewnętrznych.
 2. System GPS nie zapewnia 100% precyzji i wyznaczona pozycja obarczona jest błędem.
 3. Wskazana w aplikacji odległość i kierunek zawsze odnoszą się do punktu w linii prostej i dokładność tych danych zależy od warunków otoczenia i odległości.
 4. Użytkownik korzysta z aplikacji na własną odpowiedzialność i sam podejmuje decyzję o poruszaniu się na podstawie przedstawionych informacji. Nie należy polegać jedynie na aplikacji.
 5. Seeing Assistant Move wykorzystuje połączenie internetowe do wielu funkcji. W zależności od konfiguracji urządzenia może być pobierana opłata za dostęp do internetu lub transmisji danych.

Oświadczenia

 1. Transition Technologies S.A nie gwarantuje, że informacje pozyskane z systemów zewnętrznych będą zawsze dostępne.
 2. Transition Technologies S.A nie gwarantuje, że transmisja danych za pośrednictwem innych systemów, w szczególności w Internecie i w sieciach telekomunikacyjnych, nie jest śledzona, nagrywana lub zniekształcona przez osoby trzecie.
 3. Użytkownik wyraźnie potwierdza, że dane odczytywane bezpośrednio z urządzenia lub przy użyciu zewnętrznych usług mogą zawierać błędy, a Transition Technologies S.A nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość tych danych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Producent aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody i utracone korzyści Użytkownika aplikacji, jak również osób trzecich wynikające ze wspomnianych ograniczeń, błędów oprogramowania lub urządzeń, wirusów, straty danych lub nieprawidłowego użytkowania samej aplikacji Seeing Assistant Move.

 

Produkty podmiotów trzecich

 1. Producent aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za produkty i komponenty podmiotów trzecich, które są częścią aplikacji lub do których dostęp Użytkownik może uzyskać w związku z korzystaniem z aplikacji Seeing Assistant Move. W szczególności, nie jest odpowiedzialny za poprawność działania, przydatność do określonego celu i bezpieczeństwo danych. Przed użyciem produktu podmiotu trzeciego, należy zapoznać się z jego warunkami używania, regulaminami i polityce prywatności.
 2. W przypadku korzystania z usług podmiotów trzecich (np. poprzez kliknięcie odnośnika do zewnętrznego serwisu bądź użycie komponentu podmiotu trzeciego, będącego częścią aplikacji) może być wymagane podanie danych (np. adres e-mail, imię), które są przetwarzane przez dostawcę tej usługi. Producent aplikacji nie odpowiada za przetwarzanie tych danych przez podmioty trzecie. Zaleca się zapoznanie z polityką prywatności dostawcy usługi.
 3. Producent aplikacji używa rozwiązania firmy Flurry w celu monitorowania i przekazywania anonimowych informacji dotyczących sposobu korzystania z aplikacji. Użytkownik ma możliwość wyłączenia w ustawieniach aplikacji zbierania tych danych. Polityka prywatności firmy Flurry jest dostępna na stronie internetowej http://www.flurry.com/privacy-policy.html.

 

Zmiany Warunków korzystania z aplikacji

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie według własnego uznania. Poprzez instalację aktualizacji aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Polska wersja językowa ma moc rozstrzygającą.

Naruszenie niniejszych Warunków

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, licencja na używanie aplikacji Seeing Assistant Move zostaje użytkownikowi cofnięta. Użytkownik powinien niezwłocznie odinstalować aplikację ze swojego urządzenia. Dalsze korzystanie z aplikacji będzie stanowić naruszenie prawa.

Ostatnio zmieniane: 1 lipca 2014 r.